Veteranträffen 2021 genomfördes den 10 jul.
Vi hade tur med vädret och slapp regnet som hotade.
Ett 25-tal finbilar kom till idrottsparken
Bilder från träffen kommer senare.