Mörtebo fritidsklubb Styrelse

Ordförande

Dan Brodin

0703314115

Sekreterare

Petra Jonsson

073-9417066

Kassör

Annicka Östling

073-5415765

Ledamöter

Ylva Brodin

073-0581086

Kristina Malm Jansson

070 - 2017023

 

 

Dan Brodin

Annicka Östling

Petra Jonsson

Ylva Brodin

Kristina Malm Jansson

 

Mörtebo fritidsklubb Sektionsansvariga

Fotboll

Evert Fransson

076 - 7251908

 

Magnus Occarsson

070-5542155

 

Löpning/Skidor

Reidar Larsson

070 - 6484377

 

Mikael Olsson 070-5513592  
  Magnus Lindberg

070-628 60 64

 
  Håkan Nöjd

070-290 40 68

 

Vävstuga

Ylva Brodin

0297 - 51026

073-0581086

Gunilla Brodin 0297-51030  

Motionsbingo

Kristina Malm Jansson

070 - 3160489

 

Ylva Brodin

0297 - 51026

073-0581086

Gunilla Brodin

0297 - 51030

 

Mörtstugan

Reidar Larsson

070 - 6484377

 

Dan Brodin

070-3314115

 

Dan Jansson

070 - 3627095

 

Stig Eriksson

0297- 41929

 070-6150595

Festkommittén

Stefan Cronlund

073-088 09 71

 

Reidar Larsson

070 - 6484377

 

Dan Brodin

070-3314115

 

Skicka epost till info@mortebofk.se
Plusgirokonto 
738605-5