Mörtebo fritidsklubb Styrelse

Ordförande

Dan Brodin

070 – 3314115

Sekreterare

Kristina Malm Jansson

070 – 2017023

Kassör

Dan Jansson

070 – 3627095

Ledamöter

Ylva Brodin

073 – 0581086

Karin Wallén

070 – 6209028

 

 

 

Dan Brodin

Kristina Malm Jansson

Dan Jansson

Ylva Brodin

Karin Wallén

 

Mörtebo fritidsklubb Sektionsansvariga

Fotboll

Evert Fransson

076 - 7251908

Magnus Oscarsson

070-5542155

Löpning/Skidor

Reidar Larsson

070 - 6484377

Mikael Olsson 070-5513592
Magnus Lindberg

070-628 60 64

Håkan Nöjd

070-290 40 68

Vävstuga

Ylva Brodin

073-0581086

Gunilla Brodin 070 - 5232993
Karin Wallén Svalsten  

Motionsbingo

Ylva Brodin

073-0581086

Kristina Malm Jansson

070 - 3160489

Gunilla Brodin

070 - 5232993

Margareta Hult Blom

 

Mörtstugan

Reidar Larsson

070 - 6484377

Dan Brodin

070-3314115

Dan Jansson

070 - 3627095

Stig Eriksson

070-6150595

Festkommitté

Reidar Larsson

070 - 6484377

Dan Brodin

070-3314115

Karin Wallén Svalsten

 

Midsommarfirande

Håkan Granlund

070-9603347

Håkan Nöjd

070 - 2904068

Anders Ström

070 - 8790537

Christoffer Berg  

Veteranfordonsträff

Dan Jansson

070 - 3627095

Badplats

Håkan Granlund

070-9603347

Dan Brodin

070 - 3314115

Loppisrunda

Annicka Östling

073 - 5415765

Ylva Brodin

073-0581086

Gunilla Brodin 070 - 5232993
Dan Jansson

070 - 3627095

Skicka epost till info@mortebofk.se

Plusgirokonto 738605-5