Mörtstugan - klubbens samlingslokal

Klubbens verksamhet har sin bas i Mörtstugan - tidigare Mörtebo missionshus.
Adressen är Mörtebovägen 73.

Vill du hyra Mörtstugan?
Det kostar 400 kr per dygn. Den som hyr ansvarar för städning.
Kontakta Dan Brodin tel. 070 - 3314115