Betala medlemsavgiften till Mörtebo fritidsklubb

Medlemsavgiften är 100 kr per år.
För medlemmar under 18 års ålder är avgiften 20 kr per år.
Sätt in pengarna på klubbens plusgirokonto
738605-5.

Ange namn på samtliga medlemmar som inbetalningen gäller för.